Make your own free website on Tripod.com

Join Network Ad Media

 

ประมวลภาพการฝึกภาคทะเลของนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่41  

train02.jpg (192403 bytes)

arrow.gif (1152 bytes)      

train03.jpg (50488 bytes)

          arrow.gif (1152 bytes)   

train04.jpg (205636 bytes)

  arrow.gif (1152 bytes)           

train18.jpg (71652 bytes) arrow.gif (1152 bytes) train11.jpg (80889 bytes)

arrow.gif (1152 bytes)

train09.jpg (179642 bytes) arrow.gif (1152 bytes) train10.jpg (128367 bytes) arrow.gif (1152 bytes) train05.jpg (155195 bytes) arrow.gif (1152 bytes) train07.jpg (100876 bytes) arrow.gif (1152 bytes) train06.jpg (219466 bytes) arrow.gif (1152 bytes) train14.jpg (156895 bytes) arrow.gif (1152 bytes) train15.jpg (139843 bytes) arrow.gif (1152 bytes) train16.jpg (122469 bytes) arrow.gif (1152 bytes) train17.jpg (67107 bytes) arrow.gif (1152 bytes) train12.jpg (198235 bytes)    By==> mathafaps_logo .JPG (14847 bytes)

สภาพพวกเราเมื่อกำลังจะเดินทางไปขึ้นเรือเพื่อฝึกภาคทะเล

เรือหลวงสุรินทร์(LST-722)ที่พวกเราต้องใช้ชีวิตบนนี้อีกหลายวันเป็นเรือที่ไปติมอร์ตะวันออกครั้งนี้ด้วย

หลังจากการฝึกก็พักผ่อนกัน.....

ดูการสาธิตการรับส่งเฮลิคอปเตอร์บนเรือ

บรรยากาศบนเรือหลวงสุรินทร์ขณะเรือเดิน

นี่ก็อีกบรรยากาศหนึ่งบนสะพานเดินเรือ

อีกมุมมองหนึ่งจากดาดฟ้าเรือมองสะพานเดินเรือ

ภาพเพื่อนๆที่ร่วมฝึกภาคทะเลกับเรือหลวงสุรินทร์

ยากที่จะบรรยายครับ.....

วิวสวยฮะ...

เดินเรือผ่านบริเวณหมู่เกาะอ่างทองสวยงามากเลยครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหมูเกาะอ่างทอง

เป็นไงสวยไหมครับ...ถ้าไม่ใช้ทหารเรือก็ยากที่จะได้เข้ามาดู

นี่ก็ด้วย...

ยกพลขึ้นบก(เกาะสมุย)พวกเราด๊ใจมากที่จะได้เที่ยวบนเกาะเป็นวันปล่อยผีละ

หลังจากที่ไม่ได้อาบนำ้มาหลายวัน พอมาเจอนำ้ก็อาบจนตัวซีดเลยละ

 

 

by mathafaps_logo .JPG (14847 bytes)